เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2562
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดตั้ง รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562
กำหนดการ
ประมวลภาพ
ทำเนียบรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4
คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แต่งตั้งคณะบริหารโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย