เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


กิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 
โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ
ประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ “หยุด คิด ถาม ทำ” วัยเพชร
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2562
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย