เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


การจัดการความรู้และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ อปท สถาบันการศึกษา เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนวัตกรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การจัดการความรู้และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ อปท สถาบันการศึกษา เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนวัตกรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย