เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
การเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]45
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]49
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]45
4 แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2566 ]38
5 ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2566 ]42
6 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos and Dont เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลชะมาย [ 20 ก.พ. 2566 ]39
7 รายงานการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านจริยธรรมและคุณธรรมของเทศบาลตำบลชะมาย [ 20 ก.พ. 2566 ]38
8 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2566 ]45
9 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Dos and Dont [ 10 ม.ค. 2566 ]34
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]45
11 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย [ 8 พ.ย. 2565 ]44
12 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 28 ก.พ. 2565 ]41