เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
การเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านจริยธรรมและคุณธรรมเทศบาลตำบลชะมาย [ 8 เม.ย. 2567 ]10
2 แนวทางปฏิบัติ Do and Donts ของเทศบาลตำบลชะมาย [ 5 ก.พ. 2567 ]9
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]9
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]61
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]63
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]59
7 แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2566 ]50
8 ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2566 ]52
9 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos and Dont เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลชะมาย [ 20 ก.พ. 2566 ]49
10 รายงานการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านจริยธรรมและคุณธรรมของเทศบาลตำบลชะมาย [ 20 ก.พ. 2566 ]49
11 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2566 ]67
12 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Dos and Dont [ 10 ม.ค. 2566 ]44
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]56
14 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย [ 8 พ.ย. 2565 ]55
15 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 28 ก.พ. 2565 ]50