เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ก.ย. 2562 ]443
2 การขออนุญาตใช้เสียง [ 5 ก.ย. 2562 ]438
3 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.ย. 2562 ]423
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ก.ย. 2562 ]423
5 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ก.ย. 2562 ]475
6 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอน/เคลื่อนย้าย อาคาร [ 5 ก.ย. 2562 ]467
7 การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 5 ก.ย. 2562 ]499
8 การจัดการสิ่งปฏิกูล [ 3 ก.ย. 2562 ]413
9 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2562 ]437
10 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 3 ก.ย. 2562 ]399
11 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.ย. 2562 ]458
12 การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 3 ก.ย. 2562 ]413
13 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.ย. 2562 ]412
14 การขอข้อมูลข่าวสาร [ 2 ก.ย. 2562 ]393
15 การขอร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 2 ก.ย. 2562 ]456
16 งานทะเบียบพาณิชย์ [ 2 ก.ย. 2562 ]411
17 พ.ร.บ. การขออนุญาตใช้เสียง [ 6 พ.ค. 2562 ]424
18 คู่มือประชาชน [ 1 ก.พ. 2562 ]529
19 คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด [ 29 ก.ย. 2560 ]461
20 การเข้ารับบริการของประชาชนในด้านต่างๆ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 มี.ค. 2560 ]431
 
หน้า 1|2