เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้บริการ E-Service (อยู่ที่บ้านก็ขอรับบริการได้) [ 2 เม.ย. 2567 ]14
2 คู่มือการให้บริการงานพัฒนาชุมชน [ 13 มี.ค. 2567 ]6
3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ก.ย. 2562 ]460
4 การขออนุญาตใช้เสียง [ 5 ก.ย. 2562 ]457
5 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.ย. 2562 ]436
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ก.ย. 2562 ]435
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ก.ย. 2562 ]502
8 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอน/เคลื่อนย้าย อาคาร [ 5 ก.ย. 2562 ]492
9 การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 5 ก.ย. 2562 ]512
10 การจัดการสิ่งปฏิกูล [ 3 ก.ย. 2562 ]431
11 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2562 ]461
12 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 3 ก.ย. 2562 ]413
13 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.ย. 2562 ]478
14 การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 3 ก.ย. 2562 ]435
15 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.ย. 2562 ]429
16 การขอข้อมูลข่าวสาร [ 2 ก.ย. 2562 ]406
17 การขอร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 2 ก.ย. 2562 ]471
18 งานทะเบียบพาณิชย์ [ 2 ก.ย. 2562 ]424
19 พ.ร.บ. การขออนุญาตใช้เสียง [ 6 พ.ค. 2562 ]437
20 คู่มือประชาชน [ 1 ก.พ. 2562 ]558
21 คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด [ 29 ก.ย. 2560 ]483
22 การเข้ารับบริการของประชาชนในด้านต่างๆ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 มี.ค. 2560 ]443
23 การเข้ารับบริการของประชาชนในด้านต่างๆ กองคลัง [ 23 มี.ค. 2560 ]408
24 การเข้ารับบริการของประชาชนในด้านต่างๆ กองวิชาการและแผนงาน [ 23 มี.ค. 2560 ]351
25 การเข้ารับบริการของประชาชนในด้านต่างๆ สำนักปลัด [ 23 มี.ค. 2560 ]386
26 การเข้ารับบริการของประชาชนในด้านต่างๆ [ 23 มี.ค. 2560 ]368
27 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 ม.ค. 2560 ]358
28 ประกาศเทสบาลตำบลชะมาย เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 [ 21 ส.ค. 2558 ]362
29 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]367