เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือประชาชน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลเพื่อใช้เป็นคู่มือในการให้บริการสำหรับประชาชน    เอกสารประกอบ คู่มือประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย