เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม
 
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุตำบลชะมาย
 
แอปพลิเคชัน หมอชนะ
 
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
 
ล้างมือทั้งอำเภอ เพื่อเราทุกคน(ฉบับเต็ม)
 
กินร้อน ช้อนคนละคัน หมั่นล้างมือ ด้วยความห่วงใย จาก เทศบาลตำบลชะมาย
 
เตือนกัน..ป้องกันได้
 
คำวอน...ป้องกันตนเองจาก COVID-19
 
ล้างมือทั้งอำเภอ เพื่อเราทุกคน
 
เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ห่างไกล Covid - 19
 
คำวอนขอความร่วมมือ ป้องกัน COVID-19
 
เทศบาลตำบลชะมาย ตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือฟรี ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาหัตถกรรม โดยนักศึกษากศน.ตำบลชะมาย
 
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย ณ กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย
 
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?
 
ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่้ และคิดอย่างไร ?
 
ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
 
ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
 
รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562
 
รำวงเวียนครก ศรีชะมาย
 
ประเพณีชักพระ 2562
 
รับรางวัลรางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2562 (เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน)
 
เทศบาลพบประชาชน 2562
 
การแสดงจากกลุ่มออกกำลังกายเทศบาลตำบลชะมาย
 
โครงการเด่นเทศบาลตำบลชะมาย 2562
 
สดุดีพระแม่ไทย
 
พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้
 
แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย
 
การแสดงเปิดกีฬาสี โรงเรียนวัดวังหีบ ประจำปี 2562
 
เทศบาลตำบลชะมาย และการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์
 
วีดีทัศน์ผลการนำดำเนินงานของเทศบาล ทั้ง 4 องค์ประก
 
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
 
MV เพลง 3 อาร์สา
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562
 
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
เทศบาลตำบลชะมายกับการบริหารจัดการ
 
บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 2
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 1
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 3
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 part 1
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 part 2
 
ทุ่งสง เมืองชุมทาง เมืองต้องห้ามพลาด
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเขาตาเล่ง
 
ท้องถิ่นพัฒนา (24 ก.ย.60) - ท่องเที่ยวชุมชน "เขาตา
 
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมา
 
การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
โครงการนวัตกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุและนวัตกรรมกู้ชีพ
 
โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 
พิธีปิดโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
 
ต้นไม้ของพ่อ
 
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ปี 2555