เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

 
ร่วมกันชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมิถุนายน 2567
 
ประมวลภาพวิดีโอบรรยากาศ 👉 ❤️ ชมรมอังคารกันเอง ❤️ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
 
งานนิทรรศการ MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
 
โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อพัฒนาและบริการ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลชะมาย
 
ธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมาย
 
🎬 วิดีโอประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567"
 
นำขยะที่แยกไว้ไปฝากกับธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมายกันเถอะ
 
คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากน้องหมากัด
 
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว
 
โครงการลูกเสือน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2567
 
ธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมาย
 
มาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดกันเถอะ
 
"ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองชะมาย"
 
เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง
 
วิดีโอประมวลภาพบรรยากาศ "การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ"
 
วิดีโอประมวลภาพบรรยากาศ "โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย "
 
Chamai chang World chang คนชะมายพร้อมเปลี่ยนโลก
 
ล้างมือกันเถอะ!!
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
ยินดีต้อนร้บสู่สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย
 
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น "การป้องกันการทุจริตเบื้องต้น" ประจำปี 2566
 
กิจกรรมเคาพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
 
🎥 ประมวลภาพวิดีโอ กิจกรรม "ชะมายเกมส์" ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2566
 
โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อพัฒนาและบริการ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลชะมาย
 
เชิญชวนร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาชะมายเกมส์
 
พิธีทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2566
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายและประชาคมตำบลชะมาย
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2566
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 
กิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
รณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2566
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
 
จิตอาสาพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
จิตอาสาพัฒนาทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
 
จบครบตามหลักสูตร รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6
 
โรงรับจำนำเทศบาลตำบลชะมาย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอม
 
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ กับกิจกรรมเรียรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการ CPR
 
เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2566
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ กับกิจกรรมฝึกอบรมทำขนมไทย
 
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
 
ร่วมด้วยช่วยกันชำระภาษี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเรา
 
ใครก่อขยะ เป็นภาระของคนนั้น ร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
 
งดเผา ลดโอกาสเกิดไฟไหม้
 
โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๕
 
ตั้งด่านชุมชน ๗ วันอัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่
 
ติดตั้งกระจกโค้งจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน
 
กิจกรรม RUN FOR UNITY วิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ สนามทุ่งสง
 
เทศบาลตำบลชะมาย ขอเป็นกำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน
 
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา
 
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
 
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม
 
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุตำบลชะมาย
 
แอปพลิเคชัน หมอชนะ
 
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
 
ล้างมือทั้งอำเภอ เพื่อเราทุกคน(ฉบับเต็ม)
 
กินร้อน ช้อนคนละคัน หมั่นล้างมือ ด้วยความห่วงใย จาก เทศบาลตำบลชะมาย
 
เตือนกัน..ป้องกันได้
 
คำวอน...ป้องกันตนเองจาก COVID-19
 
ล้างมือทั้งอำเภอ เพื่อเราทุกคน
 
เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ห่างไกล Covid - 19
 
คำวอนขอความร่วมมือ ป้องกัน COVID-19
 
เทศบาลตำบลชะมาย ตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือฟรี ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาหัตถกรรม โดยนักศึกษากศน.ตำบลชะมาย
 
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย ณ กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย
 
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?
 
ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่้ และคิดอย่างไร ?
 
ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
 
ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
 
รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562
 
รำวงเวียนครก ศรีชะมาย
 
ประเพณีชักพระ 2562
 
รับรางวัลรางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2562 (เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน)
 
เทศบาลพบประชาชน 2562
 
การแสดงจากกลุ่มออกกำลังกายเทศบาลตำบลชะมาย
 
โครงการเด่นเทศบาลตำบลชะมาย 2562
 
สดุดีพระแม่ไทย
 
พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้
 
แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย
 
การแสดงเปิดกีฬาสี โรงเรียนวัดวังหีบ ประจำปี 2562
 
เทศบาลตำบลชะมาย และการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์
 
วีดีทัศน์ผลการนำดำเนินงานของเทศบาล ทั้ง 4 องค์ประก
 
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
 
MV เพลง 3 อาร์สา
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562
 
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
เทศบาลตำบลชะมายกับการบริหารจัดการ
 
บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 2
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 1
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 3
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 part 1
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 part 2
 
ทุ่งสง เมืองชุมทาง เมืองต้องห้ามพลาด
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเขาตาเล่ง
 
ท้องถิ่นพัฒนา (24 ก.ย.60) - ท่องเที่ยวชุมชน "เขาตา
 
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมา
 
การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
โครงการนวัตกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุและนวัตกรรมกู้ชีพ
 
โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 
พิธีปิดโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
 
ต้นไม้ของพ่อ
 
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ปี 2555