เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 26 มี.ค. 2567 ]10
2 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 12 ก.พ. 2567 ]11
3 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2566 ]13
4 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2566 ]13
5 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 15 พ.ย. 2566 ]12
6 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 17 ต.ค. 2566 ]31
7 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 21 ส.ค. 2566 ]39
8 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 12 มิ.ย. 2566 ]48
9 ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) [ 6 มิ.ย. 2566 ]47
10 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) [ 12 เม.ย. 2566 ]52
11 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 13 มี.ค. 2566 ]61
12 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 10 ก.พ. 2566 ]167
13 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2566 ]56
14 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 26 ธ.ค. 2565 ]58
15 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 6 ธ.ค. 2565 ]66
16 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 8 พ.ย. 2565 ]95
17 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 26 ต.ค. 2565 ]102
18 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 22 ส.ค. 2565 ]119
19 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 6 ก.ค. 2565 ]185
20 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 8 มิ.ย. 2565 ]200
21 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 18 เม.ย. 2565 ]193
22 ประกาศผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.) 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]227
23 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 18 มี.ค. 2565 ]211
24 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 17 ก.พ. 2565 ]267
25 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]267
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]219
27 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 11 พ.ย. 2564 ]280
28 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 (สขร.1) [ 21 ต.ค. 2564 ]278
29 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) [ 25 ส.ค. 2564 ]418
30 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 8 ก.ค. 2564 ]399
31 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 18 มิ.ย. 2564 ]410
32 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 21 พ.ค. 2564 ]397
33 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]408
34 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 10 มี.ค. 2564 ]415
35 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 9 ก.พ. 2564 ]396
36 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 21 ม.ค. 2564 ]408
37 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2564 ]412
38 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]398
39 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]420
40 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]390
 
หน้า 1|2