เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล [ 11 ม.ค. 2564 ]189
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 23 ก.ย. 2563 ]204
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]189
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 [ 28 เม.ย. 2559 ]196
5 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559 [ 1 เม.ย. 2556 ]196
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2555 - 2557 [ 7 ม.ค. 2556 ]191
7 แผนอัตรากำลังสามปีประจำปี 2552-2555 [ 27 พ.ค. 2552 ]191