เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล E-Service
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 4 พ.ย. 2565 ]19
2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ [ 4 พ.ย. 2565 ]16
3 ขอรับบริการรถบรรทุกศพ [ 4 พ.ย. 2565 ]13
4 ขอรับความช่วยเหลือประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 4 พ.ย. 2565 ]15
5 ขอรับความช่วยเหลือประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) [ 4 พ.ย. 2565 ]13
6 แบบคำขอมีบัตรคนพิการ [ 4 พ.ย. 2565 ]14
7 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 4 พ.ย. 2565 ]13
8 แบบคำขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 พ.ย. 2565 ]17
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 4 พ.ย. 2565 ]14
10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 4 พ.ย. 2565 ]18
11 แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 พ.ย. 2565 ]17