เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
               กลุ่มปุ๋ยชีวภาพชะมาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านหนองแสง ตำบลชะมายเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ อบต.ชะมาย สนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มเกษตรและสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากบิดาของนายกฯ ชัยยุทธ หอมหวล ทำให้สามารถเดินหน้าผลิตและสร้างผลดีกับเกษตรกรทั้งการประหยัดค่าใช้จ่าย และรักษาคุณภาพของดินได้เป็นอย่างดี
 
               โดยในปี 2547 เริ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากเศษอาหาร มูลสัตว์ แกลบ รำ และเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆ ของพืช สัตว์รวมกับหัวเชื้อหรือกากน้ำตาลหมักไว้ประมาณ 1 เดือน จนกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพที่นอกจากจะมีราคาถูกกว่าราคาปุ๋ยเคมี แล้วยังช่วยฟื้นฟูสภาพดินอีกด้วย
 
               ประยูร มากวงศ์แก้ว เหรัญญิกของกลุ่มฯ เปิดเผยว่า หลังการผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ระยะหนึ่ง กลุ่มได้เพิ่มการผลิตปุ๋ยเคมีอีกสูตรหนึ่ง เนื่องจากพบว่าชาวสวนในพื้นที่ยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้จากการทดลองใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยเคมีพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี จึงได้ตัดสินใจผลิตปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปด้วย โดยปุ๋ยชีวภาพจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและการปรับสภาพดิน ส่วนปุ๋ยเคมีจะทำให้พืชได้ธาตุอาหารครบถ้วน โดยใช้ปุ๋ยเคมี 2 ส่วน และปุ๋ยชีวภาพ 1 ส่วน
 
               ในการผลิตปุ๋ยเคมีนั้นได้รับการอบรมจากเกษตรอำเภอและเดินทางไปฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัยยางสงขลา และได้รับการแนะนำเรื่องสูตรปุ๋ย ที่เหมาะสมกับยางพาราแต่ละขนาด ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งหลังจากการทดลองใช้พบว่านอกจากจะได้สารอาหารครบถ้วนแล้ว ปุ๋ยสูตรดังกล่าวยังช่วยรักษาหน้ายางได้เป็นอย่างดี
 
               สำหรับราคาจำหน่ายนั้นปุ๋ยชีวภาพ กระสอบละ 170 บาท (25 กก.) ส่วนปุ๋ยเคมี กระสอบละ 400 บาท (50 กก.) สำหรับสมาชิกสามารถซื้อได้ในราคาส่วนละ ประมาณ 20 บาท
 
               สำหรับการบริหารปัจจุบันมีนายโสภณ หอมหวล ทำหน้าที่เป็นประธาน มีคุณอนุรักษ์ ณ นคร เป็นรองประธาน มีคุณนพรัตน์ พิกุลงาม เป็นเลขานุการ และประยูร มากวงศ์แก้ว เป็นเหรัญญิก มีทุนดำเนินการกว่า 100,000 บาท กำลังผลิตรวมทั้งปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีประมาณ 10 ตัน/เดือน มีสามชิกกว่า 100 คน สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกได้ประมาณ 15 - 20 บาท/เรือนหุ้น 100 บาท
 
               ปัจจุบันได้ว่าจ้างคนงานทำหน้าที่ในการผลิต จำนวน 2 คน โดยจ่ายค่าจ้างตามจำนวนการผลิตคือปุ๋ยเคมี 10 บาท และปุ๋ยชีวภาพ 20 บาท
 
               นายประยูร กล่าวว่า การผลิตปุ๋ยชีวภาพนอกจากจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศและยังส่งผลดีต่อผลผลิตของเกษตรผู้ใช้และในอนาคตจะประสานกับกลุ่มอื่นๆ ในตำบลเพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นความสำเร็จอีกระดับของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพชะมาย

 ปุ๋ยไส้เดือน 100 % ตราไส้เดือนอารมณ์ดี

ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านหมู่ที่ 7  ตำบลชะมาย  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยษณ์  ผลิตจากมูลไส้เดือน 100 %

วิธีการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ไม้ดอกไม้ประดับ  :  โรยมูลไส้เดือนรอบ ๆ  ต้น ตามขนาดของต้น 10 วันครั้ง  หรือ โรยใต้ทรงพุ่ม  รดน้ำตามปกติ

สกุลบัว  :  นำมูลไส้เดือนใส่กระดาษและห่อ ใส่ไว้ที่เหง้าบัวหรือต้นบัว  10  วันครั้ง

ผักสวนครัว :  โรยมูลไส้เดือนรอบ ๆ  ต้น  สัปดาห์ละ 1  ครั้ง  รดน้ำตามปกติ  หรือ ใช้มูลไส้เดือน 1  กิโลกรัม  ต่อ ตารางเมตร  ในการปลูกผักสวนครัว

กล้วยไม้ : มูลไส้เดือน  1  ส่วน  ละลายน้ำ  5  ส่วน  ฉีดพ่นบริเวณรากกล้วยไม้และใบ  หรือนำมูลไส้เดือนใส่ในกล่องปุ๋ยเสียบไว้ข้าง ๆ  ต้นกล้วยไม้ รดน้ำตามปกติ

วัสดุปรับปรุงดิน : ใช้มูลไส้เดือน  1  ส่วน  ต่อ ดิน  9  ส่วน

เป็นผลิตภัณฑ์มูลใส้เดือน 100 %  ไม่มีสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลงตกค้าง  เนื่องจากไม่ได้ใช้พืชผักเหลือใช้เป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงไส้เดือน  ผลิตและจำหน่ายโดย วุฒิชัยปุ๋ยอินทรีย์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไส้เดือน  มีสูตรอาหารในการเลี้ยงไส้เดือนที่ได้รับการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการให้มูลไส้เดือนที่มีคุณภาพสูง  มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิตรวมถึงค่าความเป็นกรดด่างและระดับความชื้นที่เหมาะสม  และทำการวิเคราะห์คุณภาพของมูลไส้เดือนที่ผลิตได้ก่อนถึงมือผู้บริโภค  โดยในกระบวนการผลิตเน้นการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)  เช่น  การอบมูลไส้เดือนด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ออกแบบโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่ามูลไส้เดือนที่เราผลิตมีคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

มูลไส้เดือนที่ผลิต  :  ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุให้แก่ดินทำให้ดินร่วน  ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค  ฟื้นฟูต้นที่เสียหายจากการใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมี  บำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดียิ่งเหมาะสำหรับบำรุงใบโดยเฉพาะไม้ประดับให้มีใบสีสดสมบูรณ์  ก้านใบอวบ  เช่น  เสน่ห์ขุนแผน  บัวอัญมณี  กวักมรกต  เป็นต้น  และพืชผักใบเขียว  และไม้ดอก เช่น พุดศุภโชค  มะลิ  กุหลาบ  เป็นต้น

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต  :  วุฒิชัยปุ๋ยอินทรีย์  เลขที่  41  หมู่ที่ 7  ถนนสำโรง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดบรรจุ  500 กรัม/ 1 ถุงฟอยล์  บรรจุในถุงฟอยล์มีซิปล๊อคกันน้ำและความชื้น  สะดวกในการใช้

ราคาจำหน่วยต่อถุง :  79  บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่  :  คุณวุฒิชัย  โทรศัพท์  : 075-423724, 081-2067761
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน 100 % ตราไส้เดือนอารมณ์ดี