เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ [ 3 พ.ค. 2567 ]3
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]6
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 11 มี.ค. 2567 ]15
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ [ 25 ธ.ค. 2566 ]20
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]16
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 18 ก.ค. 2566 ]70
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]17
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ [ 2 ธ.ค. 2565 ]139
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]145
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]151
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ [ 10 พ.ค. 2565 ]223
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ [ 12 เม.ย. 2565 ]201
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 14 มี.ค. 2565 ]255
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 14 มี.ค. 2565 ]230
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2564 ]350
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 25 ต.ค. 2564 ]399
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]449
18 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]441
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]577
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 1ยุทธศาสตร์1-เดิม [ 1 เม.ย. 2564 ]478
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ส.ค. 2562 ]556
22 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) [ 28 ธ.ค. 2561 ]446
23 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) [ 30 พ.ย. 2561 ]446
24 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) [ 21 พ.ย. 2561 ]466
25 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) [ 24 ก.ย. 2561 ]475
26 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) [ 13 ส.ค. 2561 ]425
27 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 20 มี.ค. 2561 ]422
28 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2560 ]413
29 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 ธ.ค. 2559 ]535
30 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 13 ก.ค. 2559 ]402
31 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 10 ก.ค. 2558 ]401
32 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 14 ก.ค. 2557 ]390
33 2. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]396
34 4. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]387
35 3. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]444
36 5. แผนพัฒนสามปี ประจำปี 2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]394
37 6. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]382
38 7. แผนพัฒนาสามปี ประจำ พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]374
39 8. แผนพัฒนาสาม ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]372
40 9.แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]417
 
หน้า 1|2