เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย