เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


4. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำแผนสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559    เอกสารประกอบ 4. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย