เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย