เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 
ประกาศ
สารบัญ
เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย