เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 1ยุทธศาสตร์1-เดิม

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๓    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 1ยุทธศาสตร์1-เดิม
 
3ยุทธศาสตร์3-เดิม
2ยุทธศาสตร์2-เดิม
4ยุทธศาสตร์4-เดิม
5ยุทธศาสตร์5-เดิม
6ยุทธศาสตร์6-เดิม
7เปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม-6-2563ใหม่
8ยุทธศาสตร์1-ใหม่
9ยุทธศาสตร์2-ใหม่
10ยุทธศาสตร์3-ใหม่
11ยุทธศาสตร์4-ใหม่
12ยุทธศาสตร์5-ใหม่
13ยุทธศาสตร์6-ใหม่
14บัญชีครุภัณฑ์-6-2563เดิม
15บัญชีครุภัณฑ์-6-2563ใหม่
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย