เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย