เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


7. แผนพัฒนาสามปี ประจำ พ.ศ.2557-2559

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559

    เอกสารประกอบ 7. แผนพัฒนาสามปี ประจำ พ.ศ.2557-2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย