เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย