เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตัวเอง/กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) [ 7 ธ.ค. 2563 ]42
2 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน [ 22 ต.ค. 2558 ]507
3 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน [ 22 ต.ค. 2558 ]346
4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน [ 22 ต.ค. 2558 ]369
5 คำขอทั่วไป [ 22 ต.ค. 2558 ]423
6 ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม [ 22 ต.ค. 2558 ]376
7 ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 22 ต.ค. 2558 ]364
8 ใบแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 22 ต.ค. 2558 ]391