เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) [ 10 มิ.ย. 2564 ]440
2 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตัวเอง/กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) [ 7 ธ.ค. 2563 ]466
3 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน [ 22 ต.ค. 2558 ]409
4 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน [ 22 ต.ค. 2558 ]384
5 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน [ 22 ต.ค. 2558 ]432
6 คำขอทั่วไป [ 22 ต.ค. 2558 ]433
7 ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม [ 22 ต.ค. 2558 ]447
8 ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 22 ต.ค. 2558 ]393
9 ใบแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 22 ต.ค. 2558 ]373