เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ


ใบแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ใบแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย