เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกาจทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2563 ]301
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 7 ก.พ. 2562 ]246
3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2560 ]249
4 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2560 ]255
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]262
6 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 7 มิ.ย. 2560 ]280