เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
งานบริการเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 9 เม.ย. 2563 ]79
2 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ก.พ. 2559 ]380
3 การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 18 ม.ค. 2559 ]384
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2559 ]376
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความ พิการ [ 12 พ.ย. 2558 ]336
6 กองวิชาการและแผนงาน [ 30 ก.ค. 2556 ]337
7 สำนักปลัดเทศบาล [ 30 ก.ค. 2556 ]402
8 กองคลัง [ 30 ก.ค. 2556 ]376
9 กองช่าง [ 30 ก.ค. 2556 ]388
10 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ค. 2556 ]378
11 กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 30 ก.ค. 2556 ]380