เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
งานบริการเทศบาล


การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล

    รายละเอียดข่าว

การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    เอกสารประกอบ การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย