เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
งานบริการเทศบาล


กองวิชาการและแผนงาน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีงานบริการประชาชนในส่วนกองวิชาการฯ

    เอกสารประกอบ กองวิชาการและแผนงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย