เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
งานบริการเทศบาล


การจดทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 เทศบาลตำบลชะมาย

    เอกสารประกอบ การจดทะเบียนพาณิชย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย