เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]63
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]216
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]443
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]434
5 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]402
6 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]451
7 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]457
8 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]412
9 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]414
10 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]411
11 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]452
12 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]429
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]437
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]401
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]402
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]422
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]419
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2556 [ 9 พ.ย. 2555 ]425
19 ข้อบัญญัติงบประมาณ2555 [ 10 มิ.ย. 2555 ]410
20 ข้อบัญญัติงบประมาณ2554 [ 10 พ.ย. 2553 ]409
21 ข้อบัญญัติงบประมาณ2553 [ 20 ต.ค. 2552 ]402
22 ข้อบัญญัติงบประมาณ2551 [ 27 พ.ค. 2552 ]397
23 ข้อบัญญัติงบประมาณ2552 [ 27 พ.ค. 2552 ]383