เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]7
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]267
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]328
4 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]304
5 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]332
6 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]343
7 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]312
8 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]309
9 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]314
10 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]326
11 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]329
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]330
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]305
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]314
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]306
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]321
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2556 [ 9 พ.ย. 2555 ]336
18 ข้อบัญญัติงบประมาณ2555 [ 10 มิ.ย. 2555 ]325
19 ข้อบัญญัติงบประมาณ2554 [ 10 พ.ย. 2553 ]322
20 ข้อบัญญัติงบประมาณ2553 [ 20 ต.ค. 2552 ]315
 
หน้า 1|2