เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]67
2 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]18
3 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]300
4 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]202
5 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]180
6 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]177
7 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]173
8 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]185
9 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]330
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]334
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]446
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]374
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]326
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]412
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2556 [ 9 พ.ย. 2555 ]457
16 ข้อบัญญัติงบประมาณ2555 [ 10 มิ.ย. 2555 ]424
17 ข้อบัญญัติงบประมาณ2554 [ 10 พ.ย. 2553 ]459
18 ข้อบัญญัติงบประมาณ2553 [ 20 ต.ค. 2552 ]436
19 ข้อบัญญัติงบประมาณ2551 [ 27 พ.ค. 2552 ]464
20 ข้อบัญญัติงบประมาณ2552 [ 27 พ.ค. 2552 ]411