เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย