เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย