เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย