เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย