เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย