เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]1
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) [ 4 ม.ค. 2564 ]11
3 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชะมาย [ 9 ก.ค. 2563 ]79
4 ตำนานเขาตาเล่งตาขุนชิต [ 30 มิ.ย. 2563 ]121
5 รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ [ 25 มี.ค. 2563 ]68
6 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน [ 12 มี.ค. 2563 ]75
7 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2563 ]81
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล [ 5 มี.ค. 2563 ]73
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 ก.พ. 2563 ]78
10 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]72
11 รายงานการอบรมผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2562 ]68
12 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]128
13 รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2562 ]68
14 ประการเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมือง [ 15 ส.ค. 2562 ]159
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563) [ 14 ส.ค. 2562 ]89
16 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]158
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ก.ค. 2562 ]166
18 ข้อมูลลานกีฬา หรือสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ชุมชน/หมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2562 ]73
19 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 14 มี.ค. 2562 ]70
20 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]172
 
หน้า 1|2|3