เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตราสัญลักษณ์ อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) [ 17 ก.ค. 2566 ]35
2 คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย [ 12 ม.ค. 2566 ]59
3 ข้อมูลลานกีฬา หรือสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลสชะมาย/ชุมชน/หมู่บ้าน [ 26 ต.ค. 2565 ]165
4 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]96
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 9 มี.ค. 2565 ]129
6 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของส่วนราชการภายใน [ 30 ก.ย. 2564 ]174
7 การมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย [ 2 ก.ย. 2564 ]167
8 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) [ 10 มิ.ย. 2564 ]460
9 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย [ 8 มิ.ย. 2564 ]160
10 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]398
11 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชะมาย [ 9 ก.ค. 2563 ]444
12 ตำนานเขาตาเล่งตาขุนชิต [ 30 มิ.ย. 2563 ]862
13 รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ [ 25 มี.ค. 2563 ]416
14 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน [ 12 มี.ค. 2563 ]505
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 ก.พ. 2563 ]463
16 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]398
17 รายงานการอบรมผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2562 ]429
18 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]407
19 รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2562 ]409
20 ประการเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมือง [ 15 ส.ค. 2562 ]394
 
หน้า 1|2|3