เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

เอกสารเผยแพร่


แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย