เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เอกสารประกอบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย