เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย  เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของส่วนราชการภายใน


    เอกสารประกอบ คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย