เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ "Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี     เอกสารประกอบ รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย