เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มี 5 เรื่อง คือ
1. บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ
2. บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ
3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน
4. บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น
5. บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว


    เอกสารประกอบ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย