เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

 
ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    เอกสารประกอบ ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย