เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานการอบรมผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น    เอกสารประกอบ รายงานการอบรมผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย