เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน การบริการเสริมสวยและตัดผมฟรี การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่หมาและแมว การแจกพันธ์ไม้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานมีการจับฉลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดงาน
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30