เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 11 ก.ย. 2560 ]4
2 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2560 ]33
3 ประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 ก.ย. 2560 ]2
4 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญรณรงค์การคัดแยกขยะ โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน [ 28 ส.ค. 2560 ]9
5 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 22 ส.ค. 2560 ]8
6 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า [ 15 ส.ค. 2560 ]12
7 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย [ 15 ส.ค. 2560 ]11
8 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ [ 15 ส.ค. 2560 ]9
9 ชะมายสาร 10/2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]8
10 ชะมายสาร 11/2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]8
11 ชะมายสาร 8/2560 [ 18 ก.ค. 2560 ]11
12 ชะมายสาร 9/2560 [ 18 ก.ค. 2560 ]10
13 ชะมายสาร 6/2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]9
14 ชะมายสาร 7/2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]9
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปราบทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะมาย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]27
16 ชะมายสาร 2/2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]8
17 ชะมายสาร 1/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]8
18 ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]27
19 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 1 มี.ค. 2560 ]34
20 โครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 28 ก.พ. 2560 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11