เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ต้นไม้ของพ่อ
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 15 คน
เมื่อวาน 18 คน
อาทิตย์นี้ 87 คน
เดือนนี้ 149 คน
ปีนี้ 4755 คน
ทั้งหมด 11122 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-04-57)
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี พ.ศ. 2558
       เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลชะมายได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้สภาเทศบาลตำบ...
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ...
  โครงการ LA 21
  เทศบาลตำบลชะมายได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เ...
  ประมวลภาพกิจกรรมชมรมวันอังคารกันเอง ประจำเดือนธัน...
  เทศบาลตำบลชะมายมีการประชุมสภาสมัยสามัญ
  ประชุมประจำเดือน เมษายน 2557
  งานวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๕๗
  งานรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
  โครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน
  งานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลชะมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.