เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
QR Code คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

  เยี่ยมชมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้
      

...นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง และ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ลงพื้นที่ เยี่ยมชม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลชะม...

 
  เยี่ยมชมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเฟอ...
  เทศบาลตำบลชะมายลงพื้นที่ ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ
  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลตำบลชะมาย ลงพื้น...
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพ...
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด...
  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ค...
  EVERYDAY SAY NO TO PLASTIC BAGS
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้