เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
          วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี โดยท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพร...
 
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
  โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ศูน...
  เทศบาลตำบลชะมาย ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕...
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเ...
  โครงการเปิดตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ Kick off
  โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรม Big Cleani...
  โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าใจวัยรุ่น
  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2560
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลชะมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง