เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ สปสช.
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบสมเด็จพระเทพฯ ขอเชิญสวมเสื้อสีม่วงตลอดเดือนเมษายน
กฏหมายน่ารู้
งานบริการเทศบาล
ข่าวด่วน
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 14 คน
อาทิตย์นี้ 101 คน
เดือนนี้ 567 คน
ปีนี้ 1049 คน
ทั้งหมด 7416 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-04-57)  ประมวลภาพกิจกรรมชมรมวันอังคารกันเอง ประจำเดือนธัน...
       เทศบาลตำบลชะมายได้รับเกียรติจากทางอำเภอทุ่งสง  ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรร...
 
  เทศบาลตำบลชะมายมีการประชุมสภาสมัยสามัญ
       สภาเทศบาลตำบลชะมายได้มีการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมันที่  2  ครั้...
 
  โครงการเทศบาลพบประชาชน
       โครงการเทศบาลพบประชาชน และ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
  ประชุมประจำเดือน เมษายน 2557
       ประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 โดยนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
 
   
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ปี 55
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.