เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผลปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย [ 11 มี.ค. 2559 ]72
2 ผลการประเมินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]82
3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]89
4 ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 7 ม.ค. 2559 ]98
5 รายงานการติดตามประเมินผลของโครงการ LA 21 [ 16 ก.ย. 2558 ]92
6 รายงานติดตามประเมินผล 57 [ 30 ธ.ค. 2557 ]103
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 28 ก.พ. 2557 ]92
8 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]81
9 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2554 [ 18 ก.ค. 2555 ]66
10 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2554 [ 18 ก.ค. 2555 ]81
11 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554) [ 18 ก.ค. 2555 ]64
12 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]66
13 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2552) [ 26 ม.ค. 2553 ]70
14 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกประจำปี 2552 [ 26 ม.ค. 2553 ]62
15 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 [ 26 ม.ค. 2553 ]73
16 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 [ 26 พ.ค. 2552 ]65