เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อการบริการและพัฒนา [ 28 ก.ย. 2560 ]163
2 สรุปผลความพึงพอใจในการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ส.ค. 2560 ]163
3 โครงการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 [ 16 ส.ค. 2560 ]170
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการฝึกอาชีพ(การทำดอกไม้จันท์)แก่ประชาชน อบต.ชะมาย จ.นครราชศรีธรรมราช [ 12 ก.ค. 2560 ]156
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง [ 27 พ.ค. 2560 ]164
6 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]160
7 มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย [ 11 มี.ค. 2559 ]294
8 ผลการประเมินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]248
9 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]247
10 รายงานการติดตามประเมินผลของโครงการ LA 21 [ 16 ก.ย. 2558 ]248
11 รายงานติดตามประเมินผล 57 [ 30 ธ.ค. 2557 ]276
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 28 ก.พ. 2557 ]241
13 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2554 [ 18 ก.ค. 2555 ]214
14 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2554 [ 18 ก.ค. 2555 ]243
15 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554) [ 18 ก.ค. 2555 ]229
16 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]234
17 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2552) [ 26 ม.ค. 2553 ]230
18 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกประจำปี 2552 [ 26 ม.ค. 2553 ]206
19 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 [ 26 ม.ค. 2553 ]223
20 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 [ 26 พ.ค. 2552 ]217