เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 20 มี.ค. 2561 ]32
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2560 ]30
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 ธ.ค. 2559 ]122
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 13 ก.ค. 2559 ]27
5 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 10 ก.ค. 2558 ]253
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 14 ก.ค. 2557 ]24
7 2. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]126
8 4. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]120
9 3. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]115
10 5. แผนพัฒนสามปี ประจำปี 2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]125
11 6. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]130
12 7. แผนพัฒนาสามปี ประจำ พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]133
13 8. แผนพัฒนาสาม ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]119
14 9.แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]111
15 10.แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]103
16 11. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]112
17 12. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]104
18 13.แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]124
19 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี งบประมาณปี (พ.ศ.2557-2559) [ 3 ธ.ค. 2556 ]116
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลชะมาย (พ.ศ.2556-2558) [ 18 ก.ค. 2555 ]120
 
หน้า 1|2