เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 ธ.ค. 2559 ]82
2 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 10 ก.ค. 2558 ]228
3 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.1 [ 14 ก.ค. 2557 ]159
4 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.3 [ 14 ก.ค. 2557 ]123
5 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.4 [ 14 ก.ค. 2557 ]129
6 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.2 [ 14 ก.ค. 2557 ]120
7 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.5 [ 14 ก.ค. 2557 ]124
8 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]112
9 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]102
10 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]110
11 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]109
12 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]92
13 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 5 [ 14 ก.ค. 2557 ]81
14 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 4 [ 14 ก.ค. 2557 ]77
15 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 6 [ 14 ก.ค. 2557 ]98
16 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 7 [ 14 ก.ค. 2557 ]91
17 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 8 [ 14 ก.ค. 2557 ]75
18 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 9 [ 14 ก.ค. 2557 ]71
19 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]90
20 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]83
 
หน้า 1|2|3|4