เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 ธ.ค. 2559 ]67
2 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 10 ก.ค. 2558 ]218
3 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.1 [ 14 ก.ค. 2557 ]150
4 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.3 [ 14 ก.ค. 2557 ]114
5 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.4 [ 14 ก.ค. 2557 ]121
6 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.2 [ 14 ก.ค. 2557 ]112
7 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.5 [ 14 ก.ค. 2557 ]116
8 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]102
9 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]95
10 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]101
11 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]99
12 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]84
13 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 5 [ 14 ก.ค. 2557 ]72
14 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 4 [ 14 ก.ค. 2557 ]69
15 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 6 [ 14 ก.ค. 2557 ]89
16 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 7 [ 14 ก.ค. 2557 ]82
17 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 8 [ 14 ก.ค. 2557 ]67
18 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 9 [ 14 ก.ค. 2557 ]63
19 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]81
20 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]71
 
หน้า 1|2|3|4