เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 ธ.ค. 2559 ]33
2 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 10 ก.ค. 2558 ]197
3 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.1 [ 14 ก.ค. 2557 ]132
4 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.3 [ 14 ก.ค. 2557 ]101
5 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.4 [ 14 ก.ค. 2557 ]105
6 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.2 [ 14 ก.ค. 2557 ]101
7 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 1.5 [ 14 ก.ค. 2557 ]94
8 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]78
9 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]85
10 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]87
11 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]86
12 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]72
13 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 5 [ 14 ก.ค. 2557 ]59
14 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 4 [ 14 ก.ค. 2557 ]59
15 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 6 [ 14 ก.ค. 2557 ]64
16 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 7 [ 14 ก.ค. 2557 ]57
17 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 8 [ 14 ก.ค. 2557 ]56
18 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 9 [ 14 ก.ค. 2557 ]50
19 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]68
20 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]57
 
หน้า 1|2|3|4