เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี งบประมาณปี (พ.ศ.2557-2559)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2556