เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
 
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ปี 2555
 
พิธีปิดโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
 
โครงการนวัตกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุและนวัตกรรมกู้ชีพ
 
การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมา
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
 
ทุ่งสง เมืองชุมทาง เมืองต้องห้ามพลาด
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 part 1
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 2
 
โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 1
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562
 
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 part 2
 
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2561 3
 
MV เพลง 3 อาร์สา
 
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
 
วีดีทัศน์ผลการนำดำเนินงานของเทศบาล ทั้ง 4 องค์ประก
 
เทศบาลตำบลชะมายกับการบริหารจัดการ
 
เทศบาลตำบลชะมาย และการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์
 
ท้องถิ่นพัฒนา (24 ก.ย.60) - ท่องเที่ยวชุมชน "เขาตา
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเขาตาเล่ง
 
แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย
 
พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้
 
การแสดงเปิดกีฬาสี โรงเรียนวัดวังหีบ ประจำปี 2562
 
การแสดงจากกลุ่มออกกำลังกายเทศบาลตำบลชะมาย
 
สดุดีพระแม่ไทย
 
โครงการเด่นเทศบาลตำบลชะมาย 2562
 
เทศบาลพบประชาชน 2562
 
รับรางวัลรางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2562 (เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน)
 
ประเพณีชักพระ 2562
 
รำวงเวียนครก ศรีชะมาย