เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานบริการเทศบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ก.พ. 2559 ]140
2 การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 18 ม.ค. 2559 ]142
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2559 ]129
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความ พิการ [ 12 พ.ย. 2558 ]102
5 กองวิชาการและแผนงาน [ 30 ก.ค. 2556 ]118
6 สำนักปลัดเทศบาล [ 30 ก.ค. 2556 ]143
7 กองคลัง [ 30 ก.ค. 2556 ]154
8 กองช่าง [ 30 ก.ค. 2556 ]141
9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ค. 2556 ]151
10 กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 30 ก.ค. 2556 ]156