เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
งานบริการเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ก.พ. 2559 ]296
2 การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 18 ม.ค. 2559 ]295
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2559 ]280
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความ พิการ [ 12 พ.ย. 2558 ]246
5 กองวิชาการและแผนงาน [ 30 ก.ค. 2556 ]255
6 สำนักปลัดเทศบาล [ 30 ก.ค. 2556 ]313
7 กองคลัง [ 30 ก.ค. 2556 ]292
8 กองช่าง [ 30 ก.ค. 2556 ]307
9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ค. 2556 ]287
10 กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 30 ก.ค. 2556 ]291