เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ก.ย. 2562 ]97
2 การขออนุญาตใช้เสียง [ 5 ก.ย. 2562 ]98
3 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.ย. 2562 ]87
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ก.ย. 2562 ]96
5 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ก.ย. 2562 ]88
6 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอน/เคลื่อนย้าย อาคาร [ 5 ก.ย. 2562 ]97
7 การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 5 ก.ย. 2562 ]89
8 การจัดการสิ่งปฏิกูล [ 3 ก.ย. 2562 ]94
9 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2562 ]96
10 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 3 ก.ย. 2562 ]91
11 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.ย. 2562 ]91
12 การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 3 ก.ย. 2562 ]90
13 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.ย. 2562 ]99
14 การขอข้อมูลข่าวสาร [ 2 ก.ย. 2562 ]91
15 การขอร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 2 ก.ย. 2562 ]105
16 งานทะเบียบพาณิชย์ [ 2 ก.ย. 2562 ]91
17 พ.ร.บ. การขออนุญาตใช้เสียง [ 6 พ.ค. 2562 ]150
18 คู่มือประชาชน [ 1 ก.พ. 2562 ]159
19 คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด [ 29 ก.ย. 2560 ]285
20 การเข้ารับบริการของประชาชนในด้านต่างๆ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 มี.ค. 2560 ]252
 
หน้า 1|2