เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]5
2 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]5
3 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]24
4 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]28
5 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]33
6 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]31
7 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]28
8 งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]26
9 งบแสดงฐานะการเงินทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]28
10 งบทดลองก่อนปิดบัญชี-หลังปิดบัญชี ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]25
11 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]33
12 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]31
13 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]48
14 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]62
15 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]61
16 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]62
17 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]76
18 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]76
19 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]77
20 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8