เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]6
2 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]7
3 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]15
4 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]6
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]41
6 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]30
7 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]13
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]28
9 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]22
10 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]33
11 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]34
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 1-ไตรมาศที่ 4 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กันยายน 2562) [ 29 พ.ย. 2562 ]26
13 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]40
14 งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบ E-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]28
15 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]46
16 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]44
17 งบรับ- จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]42
18 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]47
19 งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]44
20 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9